obs De Zomergaard Lopik

Als je met plezier naar school gaat en je geliefd weet, geeft dat positieve kracht. Het geeft zelfvertrouwen als je voelt dat je deel uitmaakt van een groep (je familie, je klas, de school, (je wijk) en als je goede relaties kunt aangaan met anderen. Wij leren kinderen daarom hoe zij op een fijne manier met elkaar kunnen omgaan en laten aan elk kind merken dat wij hem/haar de moeite waard vinden.

Als team onderling zorgen wij eveneens voor een prettige constructieve communicatie en samenwerking. Wij waarderen onze onderlinge verschillen. We laten de kwaliteiten van elk teamlid tot hun recht komen door in toenemende mate te kijken naar de mogelijkheden om teamleden in te zetten bij die activiteiten waar zij goed in zijn en plezier in hebben. Door professionalisering zorgen wij ervoor steeds kwalitatief goed onderwijs te kunnen bieden.

Opdrachtgever: obs De Zomergaard – Contactpersoon: Dhr. Floris Velis