De pijn van het onbegrip

Aan patiënten die lijden aan chronische zenuwpijn zie je aan de buitenkant niets. Dit leidt er toe dat er veel onbegrip is voor mensen die deze aandoening hebben. Om meer begrip te kweken voor dit probleem hebben wij in opdracht van de stichting Chronische Zenuwpijn deze film gemaakt.

 Opdrachtgever: Chronische zenuwpijn – Contactpersoon Dhr. Erik van Gijn