Veilig in elke vezel

Asbestverwijdering is van maatschappelijk belang

In Nederland is nog zo’n 700 miljoen kilo asbest aanwezig in gebouwen. Asbest dat een bedreiging vormt voor de volksgezondheid. Saneerders verwijderen dat asbest. Specialistisch werk onder risicovolle omstandigheden. Veiligheid vormt hierbij het sleutelwoord: voor alle medewerkers in de branche en voor de samenleving. Elke dag opnieuw!

Waar is deze film voor gemaakt?

Asbestverwijderaars werken onder risicovolle omstandigheden om de maatschappij veiliger te maken. Dat werk moet zo gebeuren dat het veilig is voor de medewerkers en hun omgeving. Veiligheid is nooit af: veiligheid kan altijd beter. De aandacht mag nooit verslappen.

 

Het meest spannende aan de productie van deze film is dat we Minister Lodewijk Ascher hebben gefilmd op het ministerie van Sociale zaken en Werkgelegenheid. Omgeven met veiligheidsmaatregelen en met weinig tijd beschikbaar heeft de minister een tekst van de autocue gelezen. Het stond er in 2 takes op!

Opdrachtgever Misa advies – contactpersoon Dhr. Arjan Hol